Levend Erfgoed

Campines

Op de Klein Engelandhoeve kan je Campines vinden. Dit kippenras is ontstaan door eenvoudige boeren die eeuwenlang kippen hielden en ze selecteerden op een goede eierleng. De kippen moesten zichzelf zien te reden met wat de schrale Kempengrond te bieden had en zo ontstond het ras Campines dat gekenmerkt wordt door een grote zelfredzaamheid en een goede eierproductie.
In 2013 is Kempens Hoen vzw begonnen met de herinvoer van Campines naar de Kempen. Het doel is om de Campines als erfgenamen van het oude Kempisch kieken te laten herwortelen in hun oorspronkelijk verspreidingsgebied. Door ze opnieuw generatie na generatie te selecteren op hun productiviteit en andere streektypische kenmerken wordt er gestreefd om opnieuw die unieke band tussen ras en regio te verwezenlijken.
Op de website van Kempens Hoen vzw kan je meer informatie vinden over hun werking en het ontstaan van dit kippenras.
Als je bij de Klein Engelandhoeve iets komt drinken, heb je een grote kans dat onze Campines je komen begroeten!

Kempense Geit

De Kempense geit is door selectie ontstaan uit de veelkleurige (maar overwegend witte) ‘schaapskopgeit’, een grofgebouwde geit afstammend van de Keltische Witte geit. Deze geit kwam voornamelijk voor in de provincies Antwerpen, Limburg en Brabant. Door inkruisen van de productievere Saanen geit dreigde het oorspronkelijke type echter bijna volledig verloren te gaan. Daarom voert SLE een actief beleid om de witte Kempense geit weer in ere te herstellen. Sinds 2007 werd SLE erkend voor het bijhouden van het stamboek.

De Kempense geit heeft een relatief korte brede kop. Het is een gedrongen geit met een brede borst. De poten zijn relatief kort en stevig, wat de gedrongen bouw nog wat accentueert. De haarkleur is wit tot geelachtig wit en het haar is niet zo kort en glad als bij de Saanen, met langer haar op de ruglijn, borst en achterhand. Er komen zowel gehoornde als ongehoornde exemplaren voor, maar omdat we het meest oorspronkelijke type willen behouden, wordt de voorkeur gegeven aan gehoornde exemplaren. Een sik en halsbelletjes zijn gewenst evenals een bokkenpruik bij de bok.

Als je in het Turnhoutse Vennengebied gaat wandelen, heb je kans dat je onze Kempense geiten tegenkomt!

Ezels

Naast de Kempense geiten en campines, wonen er bij Klein Engelandhoeve ook twee ezeltjes. Je kan ze altijd komen bezoeken. Ze staan in de stal en wei achter het bezoekerscentrum. We vragen wel ze geen eten te geven, ze worden door ons personeel genoeg in de watten gelegd.