Trefpunt Toreke

De vereniging Trefpunt Toreke heeft sinds meer dan 20 jaar haar thuisbasis op de Klein Engelandhoeve. Paul Dierckx (+) en Magda Strauven startten in 1989 met hun project op Klein Engeland met als doelstelling kansarmen een plaats te geven waar zij zelf konden en kunnen meewerken aan de uitbouw van de locatie.

De leden van Trefpunt Toreke hebben zich mee verzet tegen de afschaffing van de landloperskolonies in Merksplas en Wortel. Enkele landlopers vonden na de sluiting van de kolonies een tijdelijke thuis op de Klein Engelandhoeve. Ook werd er vanuit Klein Engeland gestart met een crisisopvang en een voedselbedeling voor armen. Initiatieven die later een vaste structuur kregen en werden overgeheveld naar andere organisaties die hiervoor uitgerust waren.

Trefpunt Toreke positioneert zich vandaag als een organisatie waar armen het woord nemen en waarbij er vooral gewerkt wordt rond de vrijetijdsbesteding voor de doelgroep, een thema dat in het prachtige Turnhoutse Vennengebied ook perfect past. Recent werden de lang geplande vakantieruimten voor kansarmen ook in gebruik genomen.

Contact

Trefpunt Toreke
014 43 50 88
voorzitter: Els De Jonghe