Turnhouts Vennengebied

Het Turnhouts Vennengebied is een prachtig en uniek natuurgebied van meer dan 200ha bestaande uit vennen, heide en graslanden. Het is een Europees habitat- en vogelrichtlijngebied en is onderdeel van het Natura 2000 netwerk.

Hoogtepunten op de wandelroutes

De Noorderkempen neemt in Europa een prominente plaats in op het vlak van heide en vennen. Samen met de Kalmthoutse heide, het Landschap de Liereman, verschillende militaire domeinen en de Kampina in Nederland, vormt het Turnhouts vennengebied een overblijfsel van wat ooit één uitgestrekt heidelandschap was. Dat landschap kwam tot stand door de wisselwerking tussen mens en natuur. De aanwezigheid van venplanten en venoevervegetaties, natte heide met veenslenken, droge heide, vochtige heischrale graslanden en soortenrijke duingraslanden illustreert de waarde van het landschap ten noorden van de Klein Engelandhoeve.

Natuurpunt Turnhoutse Kempen

Natuurpunt Turnhoutse Kempen is beheerder van het merendeel van de gronden.

 Bekijk onze website
Volg ons op Facebook